Mon - Fri 10:00 - 19:00
+995 595 72 70 70; +995 551 75 57 57
50/18 Bochorma Street, 0144 Tbilisi, Georgia; 75b Kostava Street, 0171 Tbilisi, Georgia

შპს „ენერგო ინვესტსა“ და შპს „ქართულ გრანიტ“-ს შორის 2018 წლის 26 იანვრის ხელშეკრულების საფუძველზე, ზემოთ აღნიშნულმა კომპანიამ აიღო პასუხისმგებლობა გრანიტის ღორღის სხვა და სხვა ფრაქციის, (საერთო ჯამი 395მ³) მოწოდების თაობაზე ერთი თვის განმავლობაში ავანი ჰესის სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე.